221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
885862
Bộ Y tế đang quan tâm xem lại vấn đề VietNamNet nêu
1
Article
null
Thủ tục xin sao hồ sơ bệnh án:
Bộ Y tế đang quan tâm xem lại vấn đề VietNamNet nêu
,

(VietNamNet) - Bộ Y tế rất quan tâm đến ý kiến đề xuất của Báo Điện tử VietNamNet cũng như bạn đọc, qua đó sẽ xem xét phương thức áp dụng của các nước để đưa ra những quy định sát với thực tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. (Công văn 164/BYT-ĐTr)

 

Soạn: HA 1007141 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Mong bác sĩ cho xin lại hồ sơ bệnh án...

Sau khi Báo Điện tử VietNamNet đăng bài "Gian nan thủ tục xin sao hồ sơ bệnh án" rất nhiều bạn đọc gửi thư về toà soạn bày tỏ bức xúc về các thủ tục rườm rà trong quá trình xin sao hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện. Tòa soạn đã chuyển ý kiến bạn đọc đến Bộ Y tế và ngày 10/1/2007, VietNamNet đã nhận được công văn số 164/BYT-DTr phúc đáp của lãnh đạo Bộ Y tế do Vụ trưởng Vụ Điều trị Lý Ngọc Kính ký trả lời một số vấn đề bạn đọc nêu.

 

."... Qua nội dung bài báo "Gian nan thủ tục xin sao hồ sơ bệnh án", chúng tôi (Bộ Y tế - NV) thấy rằng, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tuân thủ Quy chế bệnh viện. Trong trường hợp của anh Trần Quang Khải, yêu cầu của anh là chính đáng vì anh không sinh sống ở Việt Nam và muốn có đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình chẩn đoán, điều trị tại đây để làm tài liệu tham khảo cho các thầy thuốc nơi anh đang sinh sống, trong quá trình theo dõi bệnh của anh sau này. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đã đáp ứng được một phần yêu cầu của anh Khải".

 

Bộ Y tế sẽ xem xét lại Quy chế bệnh viện

 

Công văn số 164/BYT-DTr nêu rõ: 

 

 

 

 

Tại Việt Nam, việc người bệnh được phép sao hồ sơ bệnh án (HSBA) chưa được quy định cụ thể trong Quy chế bệnh viện. Trước những yêu cầu thực tế hiện nay, việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính và quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện là rất cần thiết. Bộ Y tế đang rà soát nhằm sửa đổi bổ sung Quy chế bệnh viện cho phù hợp, trong đó có Quy chế lưu trữ HSBA. Bộ Y tế rất quan tâm đến ý kiến đề xuất của Báo Điện tử VietNamNet cũng như bạn đọc, qua đó sẽ xem xét phương thức áp dụng của các nước để đưa ra những quy định sát với thực tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

 

Một số vấn đề khác mới phát sinh chưa được đề cập trong Quy chế lưu trữ HSBA là vấn đề các công ty bảo hiểm sao HSBA của khách hàng cũng sẽ được xem xét bổ sung trong Quy chế.

 

Mô hình bệnh viện điện tử - đề xuất cho tương lai?

 

Về đề nghị của bạn đọc cần áp dụng Mô hình bệnh viện điện tử, Bộ Y tế trả lời:

 

Việc áp dụng bệnh án điện tử, bệnh viện điện tử đã được triển khai ở một số nước tiên tiến có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu. Đối với nước ta hiện nay, rất ít bệnh viện có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được vấn đề này. Tuy nhiên, mô hình bệnh án và bệnh viện điện tử cũng là một gợi ý cho tương lai của các bệnh viện ở nước ta. Bệnh viện nào có đủ điều kiện sẽ triển khai áp dụng thí điểm, Bộ Y tế sẽ rút kinh nghiệm để triển khai rộng.  

 

Hồ sơ bệnh án (HSBA) là một tài liệu do bệnh viện lập nên, ghi chép các thông tin về bệnh tật, quá trình chẩn đoán và điều trị đối với người bệnh, là một sản phẩm trí tuệ của thầy thuốc và người bệnh. HSBA cũng là một tài sản thuộc sở hữu của bệnh viện. Nếu đó là bệnh viện nhà nước thì cũng là tài sản của nhà nước, được giữ gìn, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ (Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án - Quy chế bệnh viện). HSBA không thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế (Theo Quyết định số 981/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 28 tháng 9 năm 2004).

 

Tuy nhiên, những thông tin trong hồ sơ bệnh án nếu không được phép của người bệnh thì không được cung cấp cho bất kỳ ai, trừ những người có liên quan đến quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và những người có trách nhiệm khác liên quan đến cơ quan bảo vệ pháp luật. Các thầy thuốc phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, trong đó, nhiều thông tin có trong hồ sơ bệnh án. Vì vậy, bệnh viện phải chịu trách nhiệm bảo đảm tính bí mật của hồ sơ bệnh án. Hồ sơ bệnh án có nhiều thông tin giá trị, ghi chép lại quá trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, các xét nghiệm cận lâm sàng rất hữu ích cho thầy thuốc tham khảo nếu người bệnh vào viện lần sau. HSBA còn là tài liệu khoa học giúp các thầy thuốc tổng kết, nghiên cứu, phục vụ cho cơ quan quản lý kiểm tra và phục vụ cho đào tạo với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đào tạo các thế hệ thầy thuốc kế tiếp.

 

Quy chế bệnh viện đã được ban hành theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó có quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án. Quy chế đã quy định cụ thể: cơ quan bảo vệ pháp luật và thanh tra được phép sao chụp HSBA. Quy chế chưa quy định cụ thể việc người bệnh được phép sao HSBA hay không. Quy chế cũng đã quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh, trong đó, người bệnh có quyền được biết thông tin về các phương pháp điều trị, các thuốc sử dụng cho người bệnh, cách ăn uống, nghỉ ngơi và tự bảo vệ sức khoẻ. Tuy nhiên, đối với một số thông tin, nếu cho người bệnh biết sẽ bất lợi đối với sức khoẻ của họ thì thầy thuốc có quyền giữ bí mật, không cho người bệnh biết mà chỉ thông tin cho người nhà biết (ví dụ một số bệnh ung thư, ...). 

       (Trích Công văn 164/BYT-DTr)

 

 Mai Anh (thực hiện)

 Ý kiến của bạn?

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,