,
221
5743
Đại hội Đảng X
daihoidangX
/chinhtri/daihoidangX/
763208
Phát động Đổi mới II: Thời cơ vàng không nên bỏ lỡ!
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
,

Phát động Đổi mới II: Thời cơ vàng không nên bỏ lỡ!

Cập nhật lúc 08:36, Thứ Sáu, 10/02/2006 (GMT+7)
,

(VietNamNet - Boston) - "Đại hội Đảng lần thứ X đang đứng trước một thời cơ lịch sử để phát động một làn sóng đổi mới mới, Đổi mới lần thứ II. Cùng với Đổi mới II, Việt Nam sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn vào cải cách và hội nhập". Bài góp ý của thạc sĩ Đinh Trọng Thắng, cựu lưu học sinh Boston.

Soạn: AM 699811 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đổi mới đã thực sự là sự đổi đời với rất nhiều người dân Việt Nam.

Công cuộc đổi mới, cải cách và phát triển trong 2 thập kỷ vừa qua có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Có nhiều cơ sở để nhận định rằng 20 năm vừa qua là một trong những thời kỳ phát triển kinh tế mạnh mẽ và rực rỡ nhất trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 4.000 năm của dân tộc Việt Nam

Để thấy được tầm vóc lịch sử của quá trình phát triển 20 năm qua, cần ghi nhận nền kinh tế Việt Nam đã hầu như không đạt được sự tăng trưởng kinh tế đáng kể nào trong suốt hàng nghìn năm dưới quan hệ sản xuất phong kiến, sản xuất tự cung tự cấp và đóng cửa khép kín.

Đổi mới đã thực sự là sự đổi đời với rất nhiều người dân Việt Nam. Quan trọng hơn, với 20 năm đổi mới, Việt Nam đã thay đổi hẳn cả phương thức sản xuất, hay nói rộng hơn là thay đổi phương thức phát triển của đất nước. Vị thế phát triển của đất nước được thay đổi căn bản. Như học giả Nguyễn Trung đã nhận định, đất nước đang đứng trước một thời cơ vàng để phát triển.

Trong 20 năm vừa qua, biến chuyển (tiến hoặc lùi) của kinh tế VN phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ và chất lượng của cải cách. Khi nào cải cách được thúc đẩy, nền kinh tế tăng tốc. 

Ngược lại, khi cải cách bị trì hoãn, nền kinh tế ì ạch. Trong lịch sử 20 năm đổi mới vừa qua của Việt Nam , hầu như chưa có biện pháp cải cách theo hướng thị trường và hội nhập nào không tạo ra lợi ích cho người dân Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam. Chỉ có những biện pháp trốn tránh cải cách, kìm hãm cải cách mới dẫn tới những hậu quả xấu cho nền kinh tế và người dân Việt Nam mà thôi. Những sự trì hoãn cải cách ngày hôm nay sẽ dẫn tới những hậu quả to lớn ngày mai.

20 năm đã quá đủ cho một sự thử nghiệm. Không còn hồ nghi gì nữa, chúng ta có thể kết luận đầy tin tưởng rằng: nền kinh tế thị trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế đang và sẽ mang lại sự phồn vinh cho đất nước và người dân Việt Nam. Những thành quả phát triển mà thị trường mang lại là đủ lớn để bù đắp những ảnh hưởng xấu mà nền kinh tế thị trường có thể tạo ra. Nhà nước, xã hội và mỗi người dân cần tin tưởng hơn nữa vào sức mạnh và tính hiệu quả của thị trường cạnh tranh.

Nếu Nhà nước chưa thực sự tin tưởng vào thị trường và doanh nhân, mà xét cho cùng thị trường được cấu thành bởi người dân, thì đó cũng chính là một biểu hiện của việc Nhà nước sự chưa tin tưởng đủ mức vào nhân dân. Luật pháp và các biện pháp quản lý phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng của Nhà nước đối với tính lương thiện, trung thực, và sẵn sàng tuân thủ luật pháp của đa số người dân, trong đó có các doanh nhân.

Mục tiêu đã rõ ràng: cải cách để xây dựng một nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhanh chóng đi tới mục tiêu đó.

Do vậy, trong điều kiện hiện nay, để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, để giải quyết các nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế thì trước hết và quan trọng nhất, Việt Nam không có cách nào khác phải THÚC ĐẨY mạnh mẽ hơn nữa các cải cách cơ cấu và thể chế theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

Từ tầm nhìn đó, có thể thấy nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng phát triển của Việt Nam là cải cách bị kìm hãm hoặc không đủ tốc độ. Và không chỉ còn là nguy cơ, cải cách đã trì trệ và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục trì trệ trong những lĩnh vực quan trọng sau đây:

- Cải cách doanh nghiệp nhà nước

- Cải cách cơ chế đầu tư nhà nước và mua sắm công

- Cải cách hệ thống ngân hàng, tài chính

- Cải cách hệ thống thuế

- Cải cách hành chính và nhà nước

Mỗi một sự chậm chạp hoặc ùn tắc trong những hướng cải cách trên đều gây ra những tác hại vô cùng to lớn đối với đà tiến của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng thời, tốc độ và chất lượng của cải cách lại phụ thuộc vào tốc độ và chất lượng của sự thay đổi tư duy và nhận thức của xã hội. Thực tế quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam cho thấy những thay đổi về tư duy và quan niệm chính trị có ý nghĩa mở đường dẫn tới những biện pháp cải cách cụ thể. Nói cách khác, cải cách phụ thuộc nhiều vào quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Không có cam kết chính trị đủ mạnh, không có cải cách hữu hiệu.

Đại hội Đảng lần thứ X đang đứng trước một thời cơ lịch sử để phát động một làn sóng đổi mới mới, Đổi mới lần thứ II. Cùng với Đổi mới II, Việt Nam sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn vào cải cách và hội nhập, tiến nhanh và vững chắc hơn tới mục tiêu thịnh vượng và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Mong mỏi Đại hội Đảng lần thứ X tới đây sẽ đưa ra những cam kết chính trị cương quyết và đột phá, mở đường cho một bước ngoặt lịch sử về cải cách và hội nhập vì lợi ích của toàn dân tộc.

Khi đó, khoảng thời gian 5 năm tới sẽ là thời gian lấy đà và chuẩn bị thật sự tích cực, cả về tư duy, thế chế và kết cấu hạ tầng vật chất. Với một cơ chế kinh tế thị trường cạnh tranh thuần khiết hơn, cùng với sự hoàn thành của nhiều công trình kết cấu hạ tầng chiến lược vào khoảng những năm 2009-2010, thập kỷ 2010-2020 sẽ là giai đoạn bùng nổ của nền kinh tế Việt Nam, đưa đất nước ta hòan toàn thoát khỏi cảnh nghèo nàn và tụt hậu.

Thời cơ vàng của đất nước không thể bị bỏ lỡ.

  • Thạc sỹ Đinh Trọng Thắng

Ý kiến của bạn:

,
,