Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Klaus Schwab - Tin tức về Klaus Schwab mới nhất

Klaus Schwab - tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất được Báo VietNamNet liên tục cập nhật.

  • Chủ tịch WEF: cách mạng 4.0 thay đổi căn bản chúng ta

    Chủ tịch WEF: cách mạng 4.0 thay đổi căn bản chúng ta

    12/09/2018

    Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab khẳng định, cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ ảnh hưởng tới cách sống của con người mà còn định nghĩa lại chúng ta là ai.