Bài tham dự cuộc thi “Đây biển Việt Nam”:

Bố là lính Hải Quân

- Nhìn con tàu mệt lử/ Mẹ bảo dừng cuộc chơi/ Bố bảo đã ra khơi/ Là không ngừng chiến đấu

TIN BÀI KHÁC:

Bố là lính hải quân
Đêm ngày canh giữ biển
Về nhà bố huấn luyện
Cho em nguyên đi tàu
Công kênh em trên đầu
Lắc lư như tàu chạy
Sóng biển cao ngập đầu
Tàu lướt trên sóng dữ

Nhìn con tàu mệt lử
Mẹ bảo dừng cuộc chơi
Bố bảo đã ra khơi
Là không ngừng chiến đấu

Tàu bố về bến đậu
 

Bố cho em lên bờ
Em quạt cho bố thở
Bố cười có mệt đâu

Bố là lính hải quân
Lâu lâu mới về phép
Em thích được đi tàu
Bố vui liền cho phép

Ngôi nhà em chật hẹp
Biến thành biển bao la
Tàu bố ra canh biển
Giữ yên vui mọi nhà

Minh Khoa
  • Chủ đề :