Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 8 ngày cuối tháng 2/2017

 - Trong 8 ngày cuối tháng 2/2017, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 124.600.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

 

bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ trực tiếp tại VietNamNet

bạn đọc ủng hộ, hoàn cảnh khó khăn, từ thiện
Danh sách bạn đọc trực tiếp ủng hộ tại báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan