Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đã chọn dầu ăn nhà mình như thế nào?

 - Thời gian qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở sản xuất dầu ăn kém chất lượng. Để không mua nhầm phải loại dầu đó, mời bạn tham khảo các yếu tố nhận biết này.