Con dâu đòi chia nhà, bố mẹ chồng nghĩ kế

 - Khi con trai tôi kết hôn, vợ chồng tôi có mua cho một căn nhà và cho cháu đứng tên sổ đỏ. Nay cháu và vợ ly dị, vợ cháu đòi chia một nửa ngôi nhà dù không có đóng góp gì. Vợ chồng tôi có quyền đòi lại ngôi nhà để con trai tôi không phải chia nhà cho vợ không?


ly hôn, tài sản, chia tài sản
Tôi không muốn chia nhà vì con dâu không có đóng góp (Ảnh minh họa)

Thứ nhất: Hợp đồng tặng cho quyền sở hữu nhà.

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

“Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”

 

Như vậy, trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất phải được thực hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, phải đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp đã tặng cho hoàn tất, con trai bạn đã đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì vợ chồng bạn không có quyền đòi lại.

Thứ hai: Chia tài sản khi ly hôn.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo như bạn trình bày, thì khi con trai bạn kết hôn vợ chồng bạn đã tặng cho con trai căn nhà đó và tài sản đứng tên con trai bạn. Nếu là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì khi ly hôn Tòa án sẽ giải quyết chia tài sản riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.”

Nếu con trai bạn có căn cứ chứng minh đó là tài sản được tặng cho riêng thì căn nhà vẫn là tài sản riêng của con trai bạn và chỉ phải thanh toán phần giá trị tài sản của vợ đóng góp vào căn nhà đó (nếu có).

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan