Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Xin lại hồ sơ 30 năm trước, cán bộ xã kết luận "đã hủy"

 - Tôi năm nay 62 tuổi, quốc tịch Mỹ. Năm 1985 còn ở Việt Nam, tôi có vợ và một con gái. Khi tôi sang nước ngoài thì vợ và con gái vẫn ở lại Việt Nam sinh sống. Nay tôi đã có tuổi, muốn về nước chung sống với vợ con thì địa phương nơi vợ tôi sinh sống yêu cầu giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên giấy đó chúng tôi đã làm thất lạc, đến địa phương hỏi xin lại thì họ trả lời, hồ sơ trên 30 năm đã hủy không còn lưu.

Xin hỏi luật sư những vấn đề sau

- Tôi có cần phải có giấy đăng ký kết hôn mới về nước sống với vợ được không?

- Theo lời người cán bộ nói hồ sơ trên 30 năm bị hủy như vậy có đúng pháp luật không?

- Nếu không thể tìm được giấy tờ gốc thì chúng tôi có thể đăng ký kết hôn mới lại theo quy định pháp luật hiện hành không?

Cảm ơn luật sư tư vấn.

Xin lại hồ sơ 30 năm trước, cán bộ xã kết luận 'đã hủy'
Ảnh minh họa

Thứ nhất: Về việc đăng ký lại kết hôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là bằng chứng xác nhận tình trạng hôn nhân, quan hệ vợ chồng để nhận được sự bảo hộ của pháp luật. Trong quá trình bảo quản, gìn giữ, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có thể bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất. Vì vậy, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Điều 24, Nghị định 123/2015 hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”.

Theo quy định trên, khi bạn bị mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì được đăng ký lại.

* Thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn.

 

* Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn:

Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

* Thời gian giải quyết cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Thứ hai: Về việc lưu trữ hồ sơ hộ tịch.

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP Điều 12. Lưu trữ Sổ hộ tịch

1. Sau khi khóa Sổ hộ tịch, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày khóa Sổ hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch chứng thực 01 bản sao Sổ hộ tịch để chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên trực tiếp; đối với Cơ quan đại diện thì gửi tập trung về Bộ Ngoại giao.

2. Khi nhận bản sao Sổ hộ tịch chuyển lưu, cơ quan tiếp nhận phải kiểm tra từng quyển Sổ hộ tịch, lập Biên bản bàn giao, trong đó ghi rõ tình trạng, số liệu đăng ký của từng quyển.

3. Sổ hộ tịch là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

4. Cơ quan lưu giữ Sổ hộ tịch có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp an toàn, chống cháy nổ, bão lụt, ẩm ướt, mối mọt.

Căn cứ theo quy định trên thì sổ hộ tịch được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc