Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nghe điện thoại khi đang đi xe máy cũng bị xử phạt?

 - Nếu đang đi xe máy mà có người gọi, tôi có thể vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục đi không?

 

Hải Dương

 
 
 

Tin liên quan