Những phong tục độc đáo đón Tết trên thế giới

 - Trên thế giời có rất nhiều phong tục độc đáo làm vào ngày đầu năm. Có những việc ở nước này bị cấm thì lại là phong tục của nước kia. Mục đích của những phong tục này đều nhằm mục đích cầu bình an, may mắn và hạnh phúc...

 

Đức Toàn

 
 

Tin liên quan