Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thăm dò thu phí đậu ô tô

 - Từ đầu tháng 6 năm nay, TP.HCM cho phép tăng mức thu phí đối với xe ô tô theo khu vực và lũy tiến theo giờ đậu. Mức phí cao nhất là 170.000 đồng/ô tô trong 5 giờ đầu.