Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tìm hiểu lễ hôi độc đáo đầu xuân

 - Lễ hội đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Lễ hội diễn ra ở khắp mọi miền đất nước, mỗi nơi có một lễ hội mang lịch sử lâu đời.

 
Đức Toàn
 
 
 

Tin liên quan