Đăng ký tạm trú khi chủ nhà đang ở nước ngoài

Đăng ký tạm trú khi chủ nhà đang ở nước ngoài

Hiện tại, tôi đang ở nhờ nhà chị ruột của tôi do chị đã sang Mỹ. Tôi chưa đăng kí tạm trú, có giữ sổ hộ khẩu và CMND của chị tôi. Chồng tôi cũng ở Mỹ và mấy tháng lại về thăm và ở chung nhà này với tôi.