Tuần thi thứ 3:

Kết quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

- Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào xin thông báo Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ ba (diễn ra từ ngày 01 đến 08/5/2012).

TIN BÀI KHÁC:

1. KẾT QUẢ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TUẦN THỨ BA

Đáp án câu hỏi:
Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Nhạc sĩ Bouu Pa Sông sai kê kha Măn; nhạc sĩ Trần Tiến; nhạc sĩ Hồ Hữu Thới; nhạc sĩ Hoàng Thành; Hoàng Hà.
Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Tháng 9 năm 1930.
Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: "Án nghị quyết về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng" (tháng 10/1930).
Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng cuộc tuần thi thứ ba:
Giải Nhất: Nguyễn Kim Anh - Sinh năm 1993
49 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 630 người. (Thời gian tham gia thi: ngày 4/5/2012).
Giải Nhì: Phạm Nguyên Hảo - Sinh năm 1944
107 - Xô Viết-Nghệ Tĩnh - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 630 người. (Thời gian tham gia thi: ngày 5/5/2012)

Giải Khuyến khích:
1. Phùng Trung Thuỷ - Sinh năm 1971
Số 29 - Đường 7 - Phường Phước Bình - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Trả lời đúng; dự đoán 629 người trả lời đúng.
2. Phạm Minh Lương - Sinh năm 1952
13 - Bạch Mai - Hà Nội
Trả lời đúng; dự đoán 632 người trả lời đúng.
3. Nguyễn Vũ Quang - Sinh năm 1989
Số 6 Kiệt - 117 Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
Trả lời đúng; dự đoán 632 người trả lời đúng.
4. Trần Uyển Thư - Sinh năm 1977
156 - Nguyễn Phi Khanh - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Trả lời đúng; dự đoán 628 người trả lời đúng.
5. Lê Ngọc Nữa - Sinh năm 1976
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau
Trả lời đúng; dự đoán 633 người trả lời đúng. (Thời gian tham gia thi: ngày1/5/2012)

2. CÂU HỎI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TUẦN THỨ TƯ
(Từ 10h ngày 08 đến 10h ngày 15/5/2012)
Câu hỏi 1: Bộ sử thi Thao Hung Thao Cheuang - một kiệt tác của di sản văn học Lào được hoàn thành vào khoảng thời gian nào dưới đây?
- Trước thế kỷ thứ X
- Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII
- Từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX
Câu hỏi 2: Xứ Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tại Lào được thành lập năm nào?
- Tháng 2 năm 1932
- Tháng 5 năm 1933
- Tháng 9 năm 1934
Câu hỏi 3 : Vào những năm 40 thế kỷ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng, yêu nước ở Lào đã có sự phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của tổ chức "Lào Pên Lào" (nước Lào của người Lào). Bạn cho biết tổ chức này được thành lập năm nào?
- Năm 1944
- Năm 1945
- Năm 1946.

3. CHỦ ĐỀ CUỘC THI VIẾT

Bài dự thi viết của các tác giả là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... và phải chuyển tải được một trong các nội dung dưới đây:
1. Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
2. Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
3. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
4. Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
5. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
6. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.
7. Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
8. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.
9. Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.
10. Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
11. Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


 
  • Chủ đề :