Khát sấm tháng ba!Con vào lính lâu không về thăm mẹ
Mẹ có buồn, có giận con không?
Dấu chân in đất rừng biên giới
Nắng tháng tư, réo rắt gọi con về.

Khựng bước chân dọc đường tuần tra
Đài báo tin nhà, kênh đào nước cạn
Mẹ cha sau làng, đêm đêm chống hạn
 

Lúa nghẹn đòng – Khát sấm tháng ba!

Mầu mực còn thơm, mẹ báo tin nhà
Mọi người khoẻ, các em ngoan học giỏi
Sóng lúa mướt xanh, mùa màng vẫy gọi
Con nghẹn lòng - Mắc cạn dòng kênh!

Phương Tâm
  • Chủ đề :