Số chứng minh nhân dân được in màu đen

- Ngày 3/11, Công an TP.HCM bắt đầu triển khai việc in số chứng minh nhân dân bằng máy vi tính tại các đơn vị cấp chứng minh trên địa bàn thành phố.

TIN BÀI KHÁC:


Tại TP.HCM số chứng minh nhân dân được cấp từ ngày 3/11 sẽ là màu đen.
Theo đó, những số chứng minh nhân dân này sẽ là màu đen thay vì màu đỏ như đã cấp trước đây.

Những chứng minh nhân dân đã cấp trước đây có số màu đỏ còn thời hạn vẫn tiếp tục được sử dụng và giao dịch bình thường.
 

Số chứng minh nhân dân được in bằng máy tính màu đen nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp và kiểm tra.

Cùng với TP.HCM nhiều địa phương khác cũng thực hiện việc in số chứng minh nhân dân bằng máy tính.

Đức Toàn  • Chủ đề :