Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

LÌA XA!

               Bước chân lặng lẽ
               Vì trời mưa giông
               Bờ vai nặng trĩu
               Bão tố giăng lòng
LÌA XA!

Ngoài kia gió bấc
Cuốn tình bay xa
Đèn khuya khuất bóng
Mưa rơi lạnh lùng.

 
               Xót chi người hỡi
               Tình đời pha phôi
               Cô liêu hiu hắt
               Tình ngăn cách rồi

Thao thức năm canh
Đêm đen cô quạnh
Trách người hờ hững
Nên đành lìa xa!

                  Thi Ngọc Lan