Tình Xuân

Tặng Huyen Tran và bè bạn xa quê

Valentine, tình yêu, Hà Nội, Matxcova

Sao em không về đi hội cùng anh
Mùa Xuân đến gọi hồng đào nắng mới
Để xoá đi cách ngăn chờ đợi
Để Bạch Dương cười với gió Ba Đình.

Sao em không về đi hội cùng anh
Mùa Valentine tình yêu ủ nắng
Cho má em hồng tươi sắc thắm
Câu trao duyên hát mãi "Lý Qua cầu"

Xuân xôn xao ước hẹn tình đầu
Rút gần lại cách ngăn nhung nhớ
 

Để anh thấy Matxcova nụ cười rạng rỡ
Bên Hồ Gươm đằm thắm sắc Xuân...

Ở bên đó tuyết rơi trắng ngần
Nơi quê hương Đào Mai tươi rực nắng
Em có đón Xuân cùng bạn bè đầm ấm
Cùng cạn ly cùng nhớ đất quê hương

Cái Tết này trao gửi yêu thương
Nơi xa ấy dẫu đất trời xa cách
Nhưng trái tim vẫn cùng nhịp đập
Đợi em về trong sắc thắm tình Xuân.

       5-2-2017
Nguyễn Đăng Tấn