Tôi đi giữa mùa Xuân!

Thi Ngọc Lan

Tôi đi giữa mùa Xuân!
Ảnh: Thi Ngọc Lan
 

Tôi đi giữa mùa Xuân
Nghe chim hót xa gần
Suối reo như khúc nhạc
Mây lơ lững buâng khuâng

Tôi đi giữa mùa Xuân
Cùng trẻ thơ vui đùa
Tuổi thần tiên một thuở
Ôi sao lắm mộng mơ

Tôi đi giữa mùa Xuân
Chợt thương nhớ vô ngần
Bao người thân trông đợi
Chia sẻ chuyện đầy vơi ...

Tôi đi giữa mùa Xuân
Hân hoan đến bội phần
Món quà thay lời nói
Biết mình được yêu thương

Tôi đi giữa mùa Xuân
Khi chiều buông thấp dần
Sao mãi hoài vương vấn
Tiếng lòng lại rung ngân! 

Tôi đi giữa mùa Xuân!