Trả cho em

Lê thị Bạch Huệ
Trả lại em, Trả nợ tình, trợ nợ, tình yêu

Trả cho em những gì anh lỡ giữ
Bởi nó còn có ý  nghĩa gì đâu
Trả cho em cả những bức thư đầu
Em đã viết với bao lời tha thiết!

Trả cho em mây trời xanh biêng biếc
Chiều cuối thu nhè nhẹ lá vàng bay
Trả cho em bao nỗi nhớ đong đầy
Của một thuở mình yêu nhau say đắm!
 

Trả cho em môi hôn tình nồng thắm
Để cả đời luôn thương nhớ đến ai
Trả cho em những năm tháng hao gầy
Trong tuyệt vọng nhìn tình đang giãy chết!

Tuy đòi lại…nhưng anh đừng trả hết
Những ngọt ngào xin cứ cất vào tim
Để đôi khi chợt nhớ khỏi đi tìm
Vẫn còn đấy trinh  nguyên màu kỷ niệm!