Trở lại chiến trường xưa

Trở lại chiến trường xưa

Xin một ngày trở lại chiến trường xưa

Đồng đội tôi đến bây giờ vẫn trẻ

Mấy mươi năm nụ cười nguyên như thế

Vẫn trở về trong ký ức của tôi.


Xếp thẳng hàng trong im lặng ngàn đời

Qua khói hương nhìn những người ở lại

Bia vô danh để nỗi đau còn mãi

Mẹ anh hùng không thấy lại con yêu.


Thăm chiến trường xưa nhớ biết bao nhiêu

Những trận đánh và bao nhiêu máu đổ

Nước mắt rơi trong chiến trường gian khổ

Bữa cơm chiều lại không đủ toàn quân.


Đồng đội tôi ơi xin hãy yên nằm

 

Đất nước ghi công các anh muôn thủa

Bao đồng đội còn sống trong gian khó

Khi trở về để lại đó máu xương.


Có một ngày để thăm lại chiến trường

Những đau thương mãi còn vương trần thế

Ghi công các anh những vòng hoa đẹp đẽ

Chăm sóc mẹ già thay thế các anh.


Xin nghiêng mình trân trọng những hy sinh

Của các anh cho bình yên Tổ quốc

Một nén nhang nguyện cầu trong tâm tưởng

Mong bình yên cho nước Việt ngàn đời…


(Vị Xuyên, Hà Giang 27/7/2016)

Hoàng Nam Nhất