Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tổ quốc phía mặt trời

-  Bài "Tổ quốc phía mặt trời" là sự bầy tỏ tình cảm của bạn đọc với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin bài khác:

Từ đỉnh Ngọc Linh hướng tới Hoàng Sa
Hướng tới Trường Sa trập trùng sóng cả
Đất nước gian lao chưa một ngày yên ả
Dẫu đã bao lần vang khải hoàn ca!

Tổ quốc ở phía mặt trời thao thức trong ta
Nơi  chiến sĩ đồng bào hiên ngang giữ trời giữ biển
Một tấc đất cũng thiêng liêng  hồn Việt
Khi trong mỗi vỏ sò còn lưu tiếng ông cha…

Cây Kơ Nia trên đỉnh Ngọc Linh cũng vươn rễ về phía biển
Tới Hoàng Sa - Trường Sa…
Đôi mắt Ngọc Linh luôn dõi về phía biển
Tới Hoàng Sa - Trường Sa…

Những con tàu vẫn vươn tới khơi xa
Lòng biến ngàn năm mặn mòi muối Việt
Hoàng Sa - Trường Sa bất diệt!
Tổ quốc của chúng ta!    
Tổ quốc phía mặt trời!
 

                     Vũ Việt Thắng
 
  • Chủ đề :