70 triệu đồng là cơ hội cứu sống bệnh nhân

70 triệu đồng là cơ hội cứu sống bệnh nhân

10 năm sống hắt hiu với bệnh tim, lần này đến bệnh viện bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật để tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra. Cơ hội cuối để cứu nguy tính mạng mình nhưng họ vẫn không có tiền để phẫu thuật.