Về thăm mẹCon về thăm Mẹ chiều nay
Hoa xoan đầu ngõ rụng bay trắng đầu
Hiên nhà ngào ngạt hương cau
Bên thềm giếng cũ khóm trầu tươi xanh
Bầy chim ríu rít trên cành
Khói lam mỏng mảnh đan quanh trời chiều
Con đi đây đó đã nhiều
Nhưng lòng vẫn mãi thương yêu quê nhà
 
Dù cho bão táp phong ba
Níu lời ru Mẹ để mà bước đi
Đời con đâu biết sợ gì
Mẹ ơi! con chỉ sợ khi Mẹ buồn.

                    VX: 08/01/2012
 
Nguyễn Ngọc Điệp
  • Chủ đề :