Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hà Nội kiểm tra rà soát toàn bộ dự án nhà ở thương mại

-Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Văn bản số 931/SXD – PTĐT do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng ký ngày 7/2/2017, đề nghị nhà đầu tư kiểm tra rà soát và tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do mình làm chủ đầu tư (hoặc tham gia hợp tác đầu tư).

Hà Nội kiểm tra rà soát toàn bộ dự án nhà ở thương mại

Hà Nội kiểm tra rà soát toàn bộ dự án nhà ở thương mại

 

Nội dung rà soát gồm địa điểm đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, diện tích quy hoạch, số căn hộ, thời gian hoàn thành…kèm một số văn bản pháp lý của từng dự án (gồm: cho phép đầu tư, giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận mặt bằng và tổng phương án kiến trúc, giấy phép xây dựng…).

Việc rà soát thực hiện theo khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014. Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo kết quả trước ngày 16/2/2017 để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Hồng Khanh

 
 
 

Tin liên quan