Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

10 điều cần ghi nhớ trước khi rời ô tô

10 điều dưới đây cần được lái xe ghi nhớ và tạo thành thói quen trước khi xuống xe để đảm bảo an toàn, sự thoải mái cho chính bản thân mình cũng như những người tham gia giao thông khác.

 
10 điều cần ghi nhớ trước khi rời ô tô

(Theo Tạp chí giao thông)