Cư dân mạng

9X cũng bắt đầu già rồi đấy

Khi những món đồ chơi đã trở thành kỷ niệm, khi chúng ta phải tất bật với nỗi lo cơm áo, gạo tiền cũng có nghĩa là lúc chung ta bắt đầu... già đi.

 Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác