Cư dân mạng

Cái giá của việc đi xe đạp nhờ

Tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X với những buổi đi học bằng xe đạp nhờ của bạn và phải trả giá bằng cách... đạp xe thật mạnh.

Những năm tháng khó khăn đã trôi qua khi cả nhà chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp. Việc đi nhờ xe là chuyện bình thường của những học sinh thế hệ 7X, 8X. Tất nhiên, khi đi nhờ xe thì điều kiện tiên quyết là nhất định phải... đạp xe.

 Quốc Khánh

 
 
Tin Khác