Cư dân mạng

Chỉ trách là mình... quá béo

Người yêu của bạn có bế nổi bạn theo cách này? Nếu anh ấy đã cố hết sức mà vẫn không thể bế được bạn theo cách này thì hoặc anh ấy quá yếu hoặc là bạn quá béo.

Bạn có bao giờ để người yêu bế theo cách này? Hãy thử một lần để thử "sức khỏe" của anh ấy. Nếu anh ấy không thể bế bạn lên dù chỉ một lần thì có nghĩa là bạn quá béo hoặc anh ấy quá yếu.

Minh Quân

 
 
Tin Khác