Cư dân mạng

Có người giúp việc như thế này thì đúng là đại họa

Có người giúp việc kiểu này thì chủ nhà chỉ có thể khóc thét vì ức chế mà thôi.

Người giúp việc cũng như những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, khi người giúp việc không tốt thì không khác gì thảm họa

 Tú Uyên

 
 
Tin Khác