Cư dân mạng

Có những khi "khách hàng" không phải là "thượng đế'

Chúng ta luôn có câu, khách hàng là thượng đế nhưng đôi khi muốn đấm vỡ mồm cả thượng đế khi gặp phải những vị thượng đế có mức thượng thừa như thế này. Cùng xem những đoạn chat hài hước giữa thượng đế với người bán hàng nhé.

Tú Uyên 

 
 
Tin Khác