Cư dân mạng

Đã là đam mê thì cho dù ở hoàn cảnh nào cũng cháy hết mình

Tay cơ nhí khiến người lớn thán phục không phải vì chơi quá điệu nghệ, mà là bàn bi-a quá đặc biệt!

Đã là đam mê thì cho dù ở hoàn cảnh nào cũng cháy hết mình.

 Lê Nguyễn

 
 
Tin Khác