Cư dân mạng

Khách du lịch nằm rạp xuống sàn tàu khi qua cầu

Bạn có muốn thử cảm giác nằm rạp xuống sàn tàu để tránh chạm vào thành cầu không? Có lẽ, cái cảm giác ấy còn hấp dẫn hơn cả chơi một trò chơi cảm giác mạnh.

Minh Quân

 
 
Tin Khác