Cư dân mạng

Khi lỡ đi trộm nhưng lại cướp nhầm nhà võ sư

Tên trộm đen đủi này có lẽ không thể ngờ được mình vừa dại dột đến thế nào khi vào một cửa hàng có chủ là một võ sư. Kết cục thế nào có lẽ nhiều người cũng đã đoán được. Chắc chắn đây sẽ là bài học cho các thanh niên chỉ muốn đi trộm cắp bởi "đi đêm lắm rồi cũng sẽ có ngày gặp ma".

Tới Nguyễn 

 
 
Tin Khác