Cư dân mạng

Khi muốn đi chơi mà mẹ lại bắt ở nhà tuốt lạc

Tuốt lạc là công việc "đáng sợ" với nhiều em bé ở các vùng nông thôn vì nó mất nhiều thời gian.

Trong cái khó bao giờ cũng ló cái khôn. Chỉ cần chiếc xe đạp, việc tuốt lạc không còn là vấn đề với các bạn nhỏ này. Thế mới biết, cứ phải lao động thì lập tức người ta sẽ rất biết cách sáng tạo.

 Minh Quân

 
 
Tin Khác