Cư dân mạng

Không có phụ nữ xấu chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi

Bạn sẽ không tìn rằng không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi sau khi xem clip này.

Sau khi xem xong clip này, chắc chắn bạn sẽ thay đổi quan niệm về cái đẹp của phụ nữ. Mọi khái niệm đẹp xấu đều trở nên lạc hậu. Chẳng có ai đẹp cũng không có ai xấu, chí có người biết trang điểm và người không biết trang điểm mà thôi.

Minh Quân

 
 
Tin Khác