Cư dân mạng

Làm những chiếc quần bò rách như thế nào?

Quần bò rách, quần bò mài được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nhưng người ta làm những chiếc quần bò rách ấy như thế nào?

Chiếc quần bò lành được mài rũa để rách theo ý muốn của người làm. Sau một số công đoạn thì chiếc quần bò lành được biến thành quần rách và được đưa ra thị trường.

Minh Quân

 
 
Tin Khác