Cư dân mạng

Lời cảnh báo cho những người "đặt hàng cho sang mồm"

Bán hàng online là công việc có nhiều... rủi ro. Không ít người dù chẳng có nhu cầu mua hàng nhưng cứ "đặt hàng cho sang mồm" và kết quả là hàng đã lấy mà người mua thì.. trốn mất.

Hồng Vân

 
 
Tin Khác