Cư dân mạng

Miệng tiếng người đời quả thực thật khó chiều

Cuộc đời, thật khó chiều lòng người. Dù bạn có sống như thế nào thì cũng sẽ có người nói ra, nói vào. Vì vậy, hãy sống là chính mình.


Tú Uyên

 
 
Tin Khác