Cư dân mạng

Mốt quần "biến hóa" cực chất của mùa thu năm 2018

Đây có lẽ là một sáng tạo thời trang tuyệt vời của mùa thu đông 2018 với chiếc quần biến hóa... vi diệu.

Chiếc quần 1 ống đã trở nên quá lỗi thời. giờ đây, việc mặc chiếc quần 2 ống như thế này mới thực sự là sáng tạo.

Minh Quân

 
 
Tin Khác