Cư dân mạng

Thanh niên "đi đòi nợ" 2 nghìn đồng bạn mượn không trả

Cậu thanh niên tỏ ra rất kiên định và quyết tâm đòi nợ. Dù bị đánh, dù bị dọa nạt vẫn không rời mục tiêu... đòi nợ.

Nguyệt Hà

 
 
Tin Khác