Cư dân mạng

Thời gian nào trong ngày ôn bài tốt nhất

Những ngày này là giai đoạn vô cùng quan trọng trong kế hoạch ôn tập của các em học sinh. Tuy nhiên, nếu không có một kế hoạch ôn khoa học thì việc ôn tập cũng không thực sự có hiệu quả.

Tú Uyên

 
 
Tin Khác