Cư dân mạng

Trên thế giới có hai kiểu người, bạn thuộc kiểu nào?

Nếu được chọn, bạn sẽ chọn cái gì? 1 tỷ hay 50% cơ hội được 100 tỷ? Hoa hay là quà? Mặt xinh dáng xấu hay mặt xấu dáng chuẩn? Thật khó nghĩ quá!

 Tú Uyên

 
 
Tin Khác