Độc lạ

Chỉ cần một sợi chỉ, bạn có thể vẽ cả thế giới

Chỉ cần một sợi chỉ và một chú khéo léo, bạn có thể vẽ lên cả thế giới một cách dễ dàng.

Đây là một trong những trò chơi thú vị nữa mà bạn có thể thử nghiệm. Chỉ bằng một sợi chỉ nhỏ và cách sắp xếp hợp lý, chúng ta có thể vẽ lên cả thế giới một cách dễ dàng.

Minh Quân

 
 
Tin Khác