Độc lạ

Đi xe máy như bay trên mặt nước

Thử thách đi xe máy trên mặt nước này là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người mê tốc độ.

Đi xe máy trên mặt nước là việc không hề đơn giản. Ngoài yếu tố tốc độ, việc đi xe máy trên mặt nước còn đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo của người cầm lái.


Quốc Khánh

 
 
Tin Khác