Độc lạ

Hóa ra công việc nhà bếp cũng vô cùng đơn giản và thú vị

Bạn sẽ thay đổi quan niệm về công việc nhà bếp sau khi xem clip này. Để làm nên một món ăn như một tác phẩm nghệ thuật tưởng rất khó khăng nhưng thực ra lại vô cùng đơn giản.

Minh Quân

 
 
Tin Khác