Hài

Bài học cho những người trả tiền thừa bằng...kẹo

Trả tiền thừa giá trị nhỏ bằng những viên kẹo đang dần trở nên phổ biến, tuy vậy, không phải ai cũng thích hình thức này, thậm chí khó chịu.

Đôi khi chúng ta miễn cưỡng cầm những viên kẹo mà chúng ta không dùng đến thay cho những tờ tiền lẻ nhiều hữu dụng hơn. Cô bán hàng trong đoạn clip này đã nhận được một bài học khi đã bán hàng cho ông cụ "cao tay" hơn mình trong việc trả tiền thừa bằng...kẹo.

 Sub: Welax

 
 
Tin Khác