Hài

Bạn đã bao giờ sốt ruột đến thế?

Lúc nào cũng "chậm hơn" bạn bè có phải là điều khiến bạn luôn cảm thấy sốt ruột?

Hồng Vân

 
 
Tin Khác