Hài

Bạn nhịn được cười ở level mấy?

Nếu rơi vào thử thách như thế này, bạn sẽ nhịn cười được đến cấp độ nào?

Nụ cười luôn đem đến cho chúng ta niềm vui. Nhưng phải nhịn cười quả thực là một thử thách khó khăn không nhỏ với chúng ta. Liệu bạn sẽ nhịn cười được bao lâu nếu bị rơi vào thử thách như thế này?

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác