Hài

Béo có phải là một cái tội?

Béo có phải là một cái tội?

Béo chỉ đơn giản là không gầy thôi nhé!! Đừng nhắc lại nữa, đau lòng lắm rồi!

Lê Nguyễn 

 
 
Tin Khác